„Biuletyn Kroniki Gettowej”

codzienna kronika wydarzeń w getcie łódzkim, wydawana w języku polskim, na hektografie, od 12 I 1941 do września 1942 przez Archiwum Getta Łódzkiego; założona przez Ch.M. Rumkowskiego, Przełożonego Starszeństwa Żydów (Judenrat). Od września 1942 do 30 VII 1944 wydawana była w języku niemieckim, jako „Tageschronik”, zaś w okresie od września do grudnia 1942 – równolegle w obu językach; obie wersje – opracowywane przez różne osoby – różniły się jednak treścią. „B.K.Ż.” oraz „Tageschronik” zapoczątkowały powstanie „Kroniki Getta Łódzkiego”, do której następnie zostały włączone. (Zob. też getto łódzkie)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand