Birnbaum Abraham Ber

(1865 Pułtusk – 1922 Częstochowa) – nadkantor synagogi w Częstochowie i w Łodzi (od 1913), kompozytor, teoretyk i autor licznych publikacji nt. śpiewu synagogalnego, a także opracowań śpiewu liturgicznego. Był zwolennikiem kultury synagogalnej, jako syntezy stylu zachodnio- i wschodnioeuropejskiej żydowskiej tradycji (por. judaizm reformowany). W 1907 zorganizował w Warszawie ogólnopolski kongres, podczas którego zainicjował działalność Związku Kantorów w Polsce (kantorzy polscy). Był współzałożycielem Stowarzyszenia Literacko-Muzycznego „Lira” w Częstochowie; w 1906 założył korespondencyjną szkołę muzyczną, w której liczni, znani później kantorzy zdobywali wykształcenie. Od 1913 – działając w Łodzi jako kantor miejscowej synagogi – prowadził działalność pedagogiczną i literacką.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand