Birkenthal Dow Ber z Bolechowa

Ber z Bolechowa (1723 Bolechów – 1805 tamże) – pisarz i kronikarz, piszący w języku hebrajskim. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Nauki świeckie wykładał mu nieżydowski nauczyciel. Był jednym z przywódców gminy żydowskiej w Bolechowie. W 1759 uczestniczył w dyspucie religijnej z frankistami w katedrze lwowskiej (dysputa lwowska). Jego spuściznę stanowią: Diwre(j) Bina – studium o ruchach, związanych z fałszywymi mesjaszami i udziałem we wspomnianej dyspucie (odkryte w 1912 i opublik. przez A.J. Brawera w 1917 i 1921); Zichronot (hebr., Pamiętniki; odkryte i opublikowane przez M. Wischnitzera w 1922; wydanie polskie Pamiętniki reba Dowa z Bolechowa (1723-1805), 1994), zawierające informacje o dziejach Żydów galicyjskich w XVIII w., a także wiele szczegółów dotyczących spisu ludności żydowskiej, przeprowadzonego przez władze pol. w 1764.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand