Birkat szewa

(hebr., Siedem błogosławieństw) – amida, tj. modlitwa odmawiana na stojąco w szabaty i święta, która – w przeciwieństwie do Szmone esre(j) – składa się z siedmiu błogosławieństw, a ściślej jest jej świątecznym wariantem. Odmawia się ją w następującym porządku: trzy pierwsze błogosławieństwa Szmone esre; błogosławieństwo dodatkowe, związane z szabatem bądź danym świętem; oraz trzy końcowe błogosławieństwa Szmone esre. Pominięcie pozostałych błogosławieństw, wchodzących w skład Szmone esre, jest uzasadniane tym, że czas świąteczny różni się od świec. i nawet w modlitwie człowiek powinien pozostawić za sobą wszelkie kłopoty i zgryzoty dnia codziennego. Podczas musaf w czasie święta Rosz ha-Szana w środkowej części B.sz. odmawia się nie jedno, a trzy dodatkowe błogosławieństwa, tak że w istocie jest ich wówczas dziewięć.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand