Birkat ha-zim(m)un

(hebr., Błogosławieństwo wezwania [zaproszenia]) – wezwanie do wspólnego odmówienia Birkat ha-mazon, tj. podziękowania Bogu za Jego hojność (por. modlitwa po posiłku). Jeśli posiłek spożywa wspólnie trzech lub więcej mężczyzn, jeden z uczestników biesiady powinien wezwać swych współtowarzyszy do wspólnej recytacji owego błogosławieństwa. W Misznie zawarty jest szkic takiego właśnie wezwania, a za nią większość modlitewników podaje tzw. Seder ha-zim(m)un (hebr., Porządek wezwania) dla: trzech, dziesięciu bądź większej liczby biesiadników; na wesela; na uroczystość z okazji obrzezania; na posiłek w domu żałoby.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand