Binem (Bunem, Bunam, Bunin, Bunim, Bonhard, Barenhardt) Symche (Symcha) z Przysuchy

zwany ze względu na swą świątobliwość –„Jud” (jid., Żyd; 1765 Wodzisław – 1827 Przysucha) – cadyk; syn Zeewa B., mag(g)ida w Polsce i Europie Zachodniej; nauczyciel m.in. I.M. Altera, założyciela dynastii cadyków z Góry Kalwarii. Studiował w jesziwach w Mattersdorfie i w Nikolsburgu (obecnie Mikulov). Po powrocie do Polski związał się z I.I. Hofsteinem z Kozienic i Mosze Jidł Lejbem z Sasowa. Zajmował się handlem drewnem i często jeździł w interesach do Lipska oraz Gdańska. Znał język polski i niemiecki, ubierał się po „europejsku”, a nawet chadzał do teatru. Po skończeniu farmacji na uniwersytecie w Gdańsku otworzył aptekę w Przysusze k. Radomia. Równocześnie kontynuował studia chasydyzmu pod kierunkiem Dawida ben Szlomy z Lelowa, który namówił go do odwiedzenia dworu J.I. Horowica z Lublina. Tam poznał Jaakowa Icchaka ben Aszera, z którym się serdecznie zaprzyjaźnił. Po jego śmierci, jako cadyk, zastąpił go w Przysusze. Podobnie jak ów Święty Żyd, zwykł był odsuwać porę modlitwy, gdy uznał, że nie jest do niej jeszcze właściwie przygotowany. Nie cenił modlitwy, której nie poprzedzała medytacja. Sprzeciwiał się przesadnemu manifestowaniu chasydzkiej duchowości i instytucjonalizacji chasydzkiego stylu życia. Spotkało się to z krytyką innych uczniów Horowica. B.S. z P. Został wybrany przedstawicielem Żydów woj. sandomierskiego i korespondentem Komitetu Starozakonnych w Królestwie Polskim. Pod koniec życia stracił wzrok. Po śmierci B.S. z P. zastąpił go syn, Abraham Mojsze, lecz faktyczne przywództwo grupy przejął Menachem Mendel z Kocka.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Symche Binem z Przysuchy - Binem (Bunem, Bunam, Bunin, Bunim, Bonhard, Barenhardt) Symche (Symcha) z Przysuchy - Polski Słownik Judaistyczny
Symche Binem z Przysuchy (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand