Bina

(hebr., Inteligencja) – trzecia sefira; ma naturę żeńską; patronuje lewej, żeńskiej kolumnie sefirotycznego Drzewa Życia. Ostatnia z trzech sefir ukrytych, stanowiących domenę absolutnej boskości; poniżej niej rozpoczyna się siedem sefir budowy. B. stanowi archetyp wielości, łono świata stworzonego. Jej liczbą jest 50 – numeryczna wartość hebrajskiego słowa kol (wszystko, całość, świat), zaś jej literą jest he. W procesie kreacji, poprzez ruch w trzech kierunkach, zalążkowy punkt staje się w niej pałacem, konstytuując trójwymiarową przestrzeń. Zasiane ziarno staje się kiełkiem. Tajemne pokrewieństwo wiąże ją z najniższą sefirą Malchut. Związki tych dwu sefir ujawniają w strukturze świata rolę pierwiastka żeńskiego; B. nazywana jest „ogniem zstępującym”, zaś Malchut „ogniem wstępującym”. W świętym Tetragramie JHWH (jod, he, waw, he) B. jest tożsama z pierwszym he, podczas gdy he drugie oznacza sefirę Malchut. B. reprezentuje najwyższy punkt struktury sefirotycznej, do którego – drogą modlitw i kontemplacji, za pomocą swej najwyższej duszy neszama – człowiek może dotrzeć. (Zob. też mikrokosmos)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand