Bienenstock (Biennenstock, Bienenstok) Maksymilian (Maks, Max) Jakub

(1881 Tarnów – 1923 Lwów) – pisarz, krytyk, tłumacz, piszący w języku polskim, niemieckim oraz jidysz, działacz syjonistyczny. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował prawo we Lwowie, a potem – germanistykę na UJ oraz filozofię; tytuł doktora filozofii uzyskał w 1904. Od tego czasu, aż do upadku monarchii habsburskiej, był wykładowcą w szkołach rządowych; pracował w Wadowicach, Stryju, Lwowie (jako dyr. gimnazjum żydowskiego). Prowadził rozległą działalność społ., m.in. w Towarzystwie Oświatowym „Toynbeehalle” i w wielu organizacjach samopomocowych, w tym, jako członek wydziału centralnego Żydowskiego Komitetu Ratunkowego). Współpracował z prasą polską, polsko-żydowską i niemiecką (m.in. „Nowe Tory”, „Nowy Dziennik”, „Chwila”). W 1918-1919 zajmował stanowisko dyrektora w Departamencie Edukacji i Kultury Republiki Zachodniej Ukrainy. Po wkroczeniu wojsk polskich na tereny Ukrainy, jako więzień polityczny, został osadzony na kilka miesięcy w więzieniu. Kiedy władze polskie odmówiły zatwierdzenia go na stanowisku dyrektora szkoły hebrajskiej w Krakowie, poświęcił się całkowicie działalności syjon.; stworzył i kierował Syjonistyczną Partią Pracy „Hitachdut” we wsch. Galicji. Z jej ramienia został wybrany na senatora okręgu lwowskiego w wyborach parlamentarnych w 1922. Był autorem prac pedagog. oraz dzieł z zakresu krytyki literatury, m.in.: Das jüdische Element in Heines Werken (1910), Henrik Ibsens Kunstanschaungen (1913); rozpraw: O wpływie niemieckim na twórczość Słowackiego uwag kilka (Schiller i Goethe) w: Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 1909 (1909, później przedruk); przekładów na język niemiecki: Nieboskiej Komedii Z. Krasińskiego (1912) oraz utworów J. Kasprowicza i I.L. Pereca.

Autorzy hasła: Irena Bracławska, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem