Bieberstein Aleksander

(1889 Tarnopol – 1979 Izrael) – lekarz. Był absolwentem uniwersytetu wiedeńskiego. Pracował jako lekarz w WP, a następnie w Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie (do 1942). Podczas II wojny światowej, w getcie krakowskim, gdzie jego brat Marek był pierwszym przewodniczącym Judenratu, zorganizował szpital zakaźny, którym potem kierował oraz przewodniczył zarządowi Zakładu Sierot Żydowskich im. Róży Rockowej. Był więźniem obozów w Płaszowie i Gross-Rosen. Po wojnie kierował Wydziałem Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie (do 1958). W czasie okupacji prowadził notatki, które utracił w Gross-Rosen. Po wojnie zbierał materiały, które częściowo wykorzystał w napisanej po emigracji do Izraela w 1959 książce Zagłada Żydów w Krakowie (wyd. Kraków 1985).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand