Biblioteka im. Bronisława Grossera

biblioteka założona w 1915 w Warszawie, dzięki ofiarności grupy robotników i urzędników, którym pomocy organizacyjnej udzielał W. Medem. Była związana ze związkami zawodowymi, kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę. W 1930 przejęła ją Kultur-Liga. W 1930-1931 prowadzono kampanię o przekształcenie jej w centralną, a zarazem wzorcową robotniczą i ludową bibliotekę. Wchłonęła wówczas zbiory biblioteczne niektórych związków zawodowych, szkół wieczorowych i innych. W 1934 posiadała już ok. 20 tys. tomów i 1,8 tys. czytelników. Działała do września 1939.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand