Biber Salomon (Szlomo)

(1875 Ostrów na Wołyniu – 1931 Warszawa?) – dziennikarz i pisarz, tworzący w języku jidysz. Pochodził z rodziny kupieckiej. Ukończył rosyjskie progimnazjum oraz szkołę górniczą. Przez pewien czas pracował jako sztygar w Zagłębiu Donieckim. W 1894 przeniósł się do Warszawy, gdzie początkowo był korespondentem gazet żydowskich i rosyjsko-żydowskich. Wkrótce zaczął współpracować ze związanym z PPS nielegalnym czasop. „Arbeter”, a następnie z dziennikami żydowskimi: „Der Weg” i „Der Telegraf”. W 1908 wszedł do redakcji „Unzer Leben”, a potem kolejno: „Der Frajnd” i „Der Moment”. Związał się z fołkistami. Zasiadał w Radzie Naczelnej tej partii i współpracował z jej organem „Dos Fołk”. W czasopismach żydowskich zamieszczał nie tylko swe artykuły publicystyczne, ale także powieści w odcinkach – In szturm fun łebn (jid., W burzy życia); In szturm (jid., W burzy); Der zakładnik (jid., Zakładnik); Der amerikaner feter (jid., Amerykański wujek); Rasputin; Der bekers tochter (jid., Córka piekarza); Di polsker kdojszim (jid., Polscy męczennicy); Ojf di churwes fun carizm (jid., Na ruinach caratu). Publikował również w gazetach żydowskich rozprawy historyczne w odcinkach, m.in. o rzeziach z okresu powstania Chmielnickiego Gzejres tach we-tat (jid., Rzezie roku 5048/5049 [według kalendarza żydowskiego]); Sztadłones ba-Jidn (jid., Pośrednictwo u Żydów; por. syndyk); Reb Rafael Hamburger. W wersji książkowej wydał: stenograficzny zapis procesu M.M. BejlisaDer Bejlis-proces (1914); powieść poświęconą temuż procesowi Di kijewer geajmnisn (jid., Kijowskie tajemnice, 1914; opublik. w 25 zeszytach) oraz pamiętniki Ferszwundene tipen fun judiszn Warsze (jid., Przemijające typy żydowskiej Warszawy, 1924).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem