Bialik Chaim Nachman

zwany „odnowicielem poezji hebrajskiej” (1873 Rady na Wołyniu – 1934 Wiedeń) – poeta piszący w językach hebrajskim i jidysz, prozaik, tłumacz, wydawca, który wywarł wielki wpływ na rozwój literatury – przede wszystkim hebrajskiej. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Miał zostać rabinem. Kształcił się w jesziwie w Wołożynie, gdzie był współorganizatorem grupy Chowewej Syjon. Mieszkał w Odessie (1899-1917), którą parokrotnie opuszczał (m.in. przez trzy lata był nauczycielem w Sosnowcu). Jego debiutancki tom poezji w języku hebrajskim ukazał się w Warszawie w 1901, a w języku jidysz – w Odessie w 1906. Był współzałożycielem wydawnictwa Moria w Odessie (1901?) i współwydawcą – razem z J.Ch. RawnickimSefer ha-ag(g)ada, oraz – także z Rawnickim – pisma „Reszumot” (hebr., Szkice). Był też redaktorem literackiego pisma „Ha-Sziloach” (1904-1909), w związku z czym czasowo przebywał w Warszawie. Po rewolucji 1917 mieszkał w Moskwie, a następnie w Berlinie (od 1921) oraz Hamburgu. W 1924 przeniósł się do Palestyny. Był tam współzałożycielem wydawnictwa Dwir, które miało służyć idei stworzenia skarbnicy dzieł literatury żydowskiej różnych epok. Przewodniczył też Komitetowi Języka Hebrajskiego (hebr. Waad ha-Laszon ha-Iwrit) oraz Stowarzyszeniu Pisarzy Hebrajskich (hebr. Agudat ha-Sof(e)rim ha-Iwrim). Współpracował z Keren ha-Jesod, z którego ramienia odbył podróż do Stanów Zjednoczonych (1926). Jego najlepsze wiersze powstały w okresie pobytu w Odessie. Wzbogacił język poetycki i wprowadził doń zwroty potoczne oraz własne, jak również miarę sylabotoniczną. Był autorem klasycyzujących poematów opisowych i znakomitym lirykiem. Obok najistotniejszych dla jego twórczości wątków odrodzenia narodu żydowskiego i powrotu do Syjonu, w wielu utworach podkreślał także znaczenie tradycyjnych centrów nauki talmudycznej (przysłowiowy bialikowski matmidod tytułu wiersza Ha-Matmid, 1894-1895); a obok profetycznych oskarżeń żydowskiej bierności nawiązywał w lirykach do poezji ludowej. Pisał także dla dzieci. (Por. też Oneg Szabat)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Chaim Nachman Bialik  - Bialik Chaim Nachman - Polski Słownik Judaistyczny
Chaim Nachman Bialik (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem