Betar twierdza

(hebr.; jid. Bejtar) – nazwa twierdzy (współcz. Bittir) odległej o 12 km na płd.-zachód od Jerozolimy, w której bronił się, aż do swej śmierci (w 1. poł. 135 n.e.), Bar Kochba, przywódca ostatniego w starożytności powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom (132-135 n.e.; zob. też modlitwa po posiłku).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand