Bersohn Majer

(1787-1873 Warszawa) – protoplasta warsz. rodziny Bersohnów, kupiec, przemysłowiec, bankier, obywatel ziemski, filantrop i społecznik; ojciec Mathiasa B. i Jana B.; teść H. Wawelberga. Na początku lat 30. XIX w., wraz z kilkunastu innymi bankierami, przemysłowcami i przedsiębiorcami żydowskiego Królestwa Polskiego, otrzymał od cara przywilej nabywania dóbr (zakupił Boglewice, Osiny i Wolę Boglewską); był także właścicielem wielu nieruchomości w Warszawie. Należał do grona opiekunów i sponsorów Szkoły Rabinów w Warszawie i Szpitala Żydowskiego, był członkiem warszawskiego Dozoru Bóżniczego (od 1842) i Domu Schronienia Ubogich i Sierot Starozakonnych. W 1872 założył fundację pod nazwą Szpital dla dzieci żydowskich fundacji Majera i Chai z Szymanów, małżonków Bersohn (przy ul. Śliskiej i Siennej), którą uzupełniono wkrótce słowami: „i małżonków Bauman”, znaną powszechnie jako Szpital im. Bersohnów i Baumanów. B. w testamencie zapisał gminie żydowskiej znaczne sumy, z przeznaczeniem na stypendia dla ubogich studentów medycyny UW, uczniów gimnazjów, oraz na zapomogi dla zubożałych kupców i niezamożnych narzeczonych, z zastrzeżeniem że czwarta część kwot wypłacana będzie chrześcijanom.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand