Berliński Hersz (Hirsz)

pseud. Cwi, Jeleń (1908 Łódź – 1944 Warszawa) – działacz żydowskiego ruchu robotniczego i podziemia w getcie warszawskim. Był synem włókniarza (ich drogi rozeszły się, gdy ojciec dorobił się własnej fabryczki). B. w 1923 wstąpił do organizacji Cukunft, a po roku przeszedł do PS-L. Działał w organizacjach młodzieżowych i związkowych. We wrześniu 1939 uciekł do sowieckiej strefy okupacyjnej. Powróciwszy do GG, osiadł w Warszawie i włączył się w działalność konspiracyjną. Był współtwórcą i animatorem podziemnej działalności organizacji Borochow Jugent. Był też zdecydowanym zwolennikiem podjęcia zbrojnego oporu, oraz wyprowadzania ludzi z gett do lasu i tworzenia oddziałów partyzanckich (por. Farejnikte Partizaner Organizacje). W sztabie ŻOB reprezentował PS-L. W czasie powstania w getcie warszawskim, jako dowódca jednej z tamtejszych grup bojowych, walczył na terenie tzw. szopu szczotkarzy i w getcie centralnym. Po opuszczeniu getta kanałami był członkiem oddziału partyzanckiego ŻOB-u w lasach wyszkowskich. W okresie ukrywania się po „aryjskiej stronie” spisał w języku jidysz swe wspomnienia (wyd. w języku oryginału Draj. Pola Ester, Hersz Berliński. Elijahu Erlich [Troje. Pola Ester, Hersz Berliński. Elijahu Erlich, 1966], oraz w języku hebrajskim – Zichronot [Pamiętniki], opublikowane w „Jalkut Moreszet”, 1964). Brał udział w powstaniu warsz. w oddziale ŻOB-u i zginął we wrześniu 1944, podczas walk na Żoliborzu. 19 IV 1945 pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Hersz Berliński - Berliński Hersz (Hirsz) - Polski Słownik Judaistyczny
Hersz Berliński (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand