Berliner Icchak

(1899 Łódź – 1957) – pisarz, prekursor poezji w języku jidysz w Ameryce Południowej. Pozostawał pod wpływem M. Brodersona. Do Meksyku wyemigrował w 1922. Na meksykańskiej prowincji pracował jako kolporter-domokrążca. Debiutował zbiorem wierszy, współwydanych z dwoma innymi poetami, pt. Drej wegn (Trzy drogi, 1927), po którym ukazały się cztery dalsze, opublikowane już indywidualnie, tomy poetyckie. Ekspresjonistyczne wiersze B. nasycone są w znacznym stopniu krytyką społeczną, wynikającą z obserwacji ogromnych kontrastów bogactwa i nędzy w kraju osiedlenia, oraz związane z życiem Żydów w nowym kraju.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand