Berkowicz Michael

(1865 Borysław – 1935 Szezryk?) – pisarz, publicysta, pedagog. Studiował w seminarium rabinackim w Wiedniu (od 1893). Po powrocie do Galicji współpracował z wieloma czasopismami żydowskimi i był aktywny w ruchu presyjonistycznym (współzałożyciel pierwszego stow. syjonistycznego w Brodach, 1890). Następnie, w czasie pobytu w Wiedniu, związał się z T. Herzlem, tłumaczył na język hebrajski jego Państwo żydowskie (1896) i został jego sekretarzem (1896-1898). Potem w Krakowie był współwydawcą tygodnika „Der Jud”, a po powrocie do Wiednia wspomagał wydawanie „Di Wełt” (edycja w j. jidysz). Poza tym pracował naukowo (doktorat z filozofii uzyskał w 1906; współpracował z Monumenta Judaica; wydał Der Strophenbau in der Psalmen, 1910). Później, do czasu przejścia na emeryturę, wykładał religię w gimnazjum w Bielsku. Współpracował z wieloma czasopismami hebrajskimi, jidysz i niemieckimi. Wydał tłumaczenie na język hebrajski pism Herzla (1921-1924).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand