Bergso(h)n Michał

(1831 Warszawa – 1919 tamże) – prezes gminy żydowskiej w Warszawie; prawnuk B. Sonnenberga. Kształcił się w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Za sprzyjanie powstaniu styczniowemu władze zaborcze zmusiły go do sprzedaży majątku. Został współwłaścicielem domu handlowego „S. i M. Bergson” w Warszawie, radcą handlowym Banku Polskiego (1880), członkiem Komitetu Giełdowego (1891-1909). Od 1871 zasiadał w Zarządzie Gminy Starozakonnych w Warszawie, a po śmierci L. Natansona – został jego prezesem (1896-1918). Związany z obozem asymilatorów, wspierał wiele inicjatyw społecznych, w tym m.in.: budowę gminnego domu sierot i szkołę rolniczą dla młodzieży żydowskiej w Częstoniewie k. Grójca. (Zob. też Bergsonów rodzina)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand