Berger Jehuda (Juda) Lejb

(1867 Mińsk – 1917 Bejrut) – działacz ruchu Chowewej Syjon i syjonista. Był wychowankiem jesziwy w Wołożynie. Tam też związał się z ruchem Miłośników Syjonu. Następnie osiadł w Pińsku, gdzie założył nowoczesny cheder oraz kierował miejscowym ruchem Miłośników Syjonu. Miał wielki wpływ na młodzież, m.in. na Ch. Weizmanna. Od 1890 był członkiem odeskiego komitetu Chowewej Syjon oraz Bne(j) Mosze. Po wystąpieniu T. Herzla związał się z ruchem syjonistycznym, zwłaszcza „politycznym”. B. uważany był za jednego z przywódców syjonistów w Rosji i brał udział w Światowych Kongresach Syjonistycznych (od pierwszego, w 1897). Odbył wiele podróży propagandowych po Rosji, w tym po ziemiach polskich i litewskich, głosząc idee syjonistyczne oraz kierując zbiórkami na rzecz Keren Kaj(j)emet le-Israel. W 1912 osiadł w Palestynie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand