Berezowski Saul (Seweryn)

(1908 Grodno – 1976 Tel Awiw) – kompozytor. Jego ojciec, Fajwel B. był kierownikiem chóru Wielkiej Synagogi w Grodnie i pierwszym nauczycielem syna. B. studiował w warsz. konserwatorium muzycznym (1926-1929). Potem zamieszkał w Białymstoku, gdzie był dyrygentem orkiestry kinowej; komponował i występował z teatrami żydowskimi; prowadził jazzową orkiestrę wojskową. Po wybuchu II wojny światowej związał się z Dżiganem i Szumacherem, a po ich aresztowaniu został akompaniatorem aktorki i śpiewaczki Anny Nożyk. Po wojnie, kiedy wrócił do Polski, włączył się w organizowanie żydowskiego życia muzycznego w kraju. Uważano go za godnego następcę H. Kona. B. napisał muzykę do wielu spektakli Państwowego Teatru Żydowskiego im. E.R. Kamińskiej oraz do filmów żydowskich i polskich obrazów krótkometrażowych. Kierował chórami (po 1950 nieżydowskimi). W 1957 wyemigrował do Izraela. Tam kontynuował swą działalność twórczą, zwł. w dziedzinie kompozycji teatralnych i filmowych. Pośmiertnie ukazał się tom jego pieśni Lider buch (jid., Księga pieśni).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand