Berdyczewski Micha Josef [ibn Gorion]

Bin-Gorion (1865 Międzybóż – 1921 Berlin) – pisarz, krytyk i publicysta hebrajski, piszący również w językach jidysz i niemieckim. Jego ojciec był chas.ydzkim rebem w Międzybożu. B. wcześnie zaczął czytać literaturę haskalistyczną (haskala). W 1890 wyjechał do Niemiec, gdzie studiował judaizm i filozofię. W artykułach z tego okresu krytykował idee haskali oraz program ideologiczny Achad Ha-Ama. Pobyt w Berlinie, w 1896-1900 był jednym z najbardziej produktywnych okresów w jego twórczości. W 1900 opublikował dziewięć tomów artykułów i opowiadań z dziedziny literatury hebrajskiej. W 1906-1909 zbierał i opracowywał legendy rabiniczne, pisał eseje dotyczące judaizmu i chrześcijaństwa (wyd. 1912). W 1911 osiadł na stałe w Berlinie. Swoje utwory publikował w wydawnictwie Sztybel (1921-1925). Był autorem ponad 150 opowiadań w języku hebrajskim, wielu nowel w języku jidysz i niemieckim. Opisywał życie w żydenckich miasteczkach wschodniej Europy (sztetł) w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. oraz losy studentów żydowskich w miastach centr. i zach. Europy. Jednym z najbardziej znanych jego utworów była opowieść Miriam. W 1921-1925 opublikowano 20 tomów dzieł zebranych B.; wybór jego prac w języku jidysz ukazał się w 1924 (Jidisze ksuwim = Utwory żydowskie). B. zajmował się też zbieraniem legend żydowskich, czerpanych z midraszy, m.in. Me-ocar ha-ag(g)ada (hebr., Ze skarbnicy legend, t. 1-2, 1913) i Mi-mekor Israel (hebr., Ze źródła Izraela, t. 1-5, 1930-1945). W języku polskim ukazało się tłumaczenie z języka niemieckiego jego dzieła Die Sagen der Juden zur Bibel (t. 1-5, 1913-1927), które otrzymało tytuł Żydowskie legendy biblijne (t. 1-2, 1996).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem