Benjakob (Ben-Jakub) Izaak Ajzyk

(1801 Ramgola [współcz. Ramygala, Litwa] – 1863 Wilno) – księgarz, nakładca, bibliograf i pisarz. Choć otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne, szybko znalazł się w kręgu oddziaływania wpływów haskali. Jego debiut literacki miał miejsce w 1840, zaś naukowy – w 1844. Wśród wydanych przez niego prac oryginalnych oraz średniowiecznych pisarzy żydowskich na szczególną uwagę zasługuje opublikowana – wraz z A.B. Lebensohnem – siedemnastotomowa edycja BH (zawierająca m.in. tłumaczenie M. Mendels(s)ohna oraz komentarze Rasziego, Lebensohna, J. Behaka i samego B.), która miała wielki wpływ na rozwój haskali w Rosji. Opracował i wydał dzieło Chaima Josefa Dawida Azulaja Szem ha-G(e)dolim ha-szalem… (Wilno 1852). Dziełem życia i owocem przeszło 20 lat pracy B. była bibliografia Ocar ha-sfarim (wyd. 1880), zaś ostatnim przedsięwzięciem wydawniczym – Kirjat Sefer (wydawnictwo starożytnych hebrajskich dzieł).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem