Beniamin z Brodów

właściwie Beniamin ben Aron Broda (? Kalwaria – 1818 Wilno) – rabin (od 1792) i przewodniczący sądu rabinackiego (aw be(j)t din) w Grodnie. Jego nominacja spowodowała rozłam w gminie żydowskiej, w której część społeczności opowiedziała się za kadydaturą na to stanowisko syna poprzedniego rabina. Na skutek tego konfliktu, po śmierci B., zniesiono w Grodnie urząd przewodniczącego sądu.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand