Ben Aszer

Aaron ben Mosze ben Aszer, zwany po arabsku Abu Saidi (X w.) – najwybitniejszy masoreta (masora i masoreci), mieszkający i działający w Tyberiadzie w 1. poł. X w., zmarły w Jerozolimie. Pochodził z rodu sławnych masoretów, którego protoplastą był Aszer Starszy, żyjący w końcu VIII w. Dziełem jego życia było opracowanie krytycznego tekstu BH, z wokalizacją i akcentami. Prace nad nim prowadził przez wiele lat (z przerwami do ok. 930 n.e.). Stworzył wzorzec dla wszystkich późniejszych prac masoreckich. Do dziś wydania tekstu BH – poza drobnymi zmianami – opierają się na jego ustaleniach. W uproszczeniu można powiedzieć, że na nim kończy się długi proces wokalizacji i ustalania prawidłowego brzmienia tekstu biblijnego. Majmonides poprawił własny tekst Pięcioksięgu, zgodnie ze wspomnianym dziełem B.A.; przyjęcie przezeń standardu tekstu według B.A. za autorytatywny, sprawiło że zaczął on obowiązywać w następnych wiekach. B.A. był też autorem kilku prac (m.in. dotyczących gramatyki hebr.), często cytowanych przez późniejszych autorów, pod różnymi tytułami. Prawdopodobnie tytuł jego dzieła Dikduke(j) ha-teomim (wyd. Lipsk 1879) pochodzi od samego autora. Legendy o tym, że rękopis tekstu biblijnego autorstwa B.A. zachował się w bibliotece synagogi w Aleppo, oraz że jego autor był karaitą, nie znalazły potwierdzenia historycznego.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem