Beiser Mojżesz

(1807 Lwów – 1880 tamże) – lekarz-filantrop. Po ukończeniu szkoły śred. wstąpił na studia uniw. w Wiedniu, gdzie uzyskał dyplom z medycyny (1835). Pod Kołomyją, a później w tymże miasteczku prowadził praktykę lekarską, ciesząc się wielkim mirem wśród okolicznej ludności, ze względu na swą działalność filantropijną. Kiedy w 1848 ogłoszono swobody konstytucyjne, B. delegowany został do Rady Narodowej we Lwowie. Umieszczony przez Austriaków na liście podejrzanych, musiał przenieść się do Żółkwi, gdzie ponad rok pozostawał pod nadzorem policyjnym. We Lwowie zamieszkał na stałe w 1850. W uznaniu jego zasług Rada Miejska mianowała go członkiem honorowym miasta Lwowa (1876). Pod koniec życia B. był radnym miejskim i przewodniczącym gminy żydowskiej. Po jego śmierci, Rada Miejska Lwowa na własny koszt wystawiła mu pomnik na grobie, a jednej z ulic nadano jego imię.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand