Bechorot

(hebr., Pierworodne) – czwarty traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), składający się z 9 rozdziałów, w całości poświęcony zwierzętom pierworodnym. Omówiono w nim rozmaite gatunki bydła i korzyści płynące z ich posiadania, a także problemy związane z chorymi zwierzętami i ich pierworodnymi. Sporo miejsca poświęcono kwestii składania ofiar z pierworodnych. O przedmiocie tym szczegółowiej traktuje TB i Tosefta. (Zob. też: Bikurim; Pierworodnych Post; pierworodnych wykup">pierworodnych wykup; pierworództwo)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand