Becalel ben Szlomo z Kobrynia

zw. Darszanem (? – przed 1659) – kaznodzieja w Słucku, Przemyślu i na Morawach. Był autorem zbiorów kazań i innych dzieł religijnych; do najważniejszych należą: Pelach ha-rim(m)on (hebr., Cząstka [owocu] granatu, Amsterdam 1659) – komentarz wyjaśniający trudne miejsca w midraszach; Chawac(c)elet ha-Szaron (hebr., Lilia Szaronu, b.d.w.) – komentarz do Psalmu 119; Amude(j) ha-szibea (Lublin 1666) – zbiór kazań na tematy biblijne oraz Korban szabat (hebr., Całopalna ofiara szabatowa, Dyhernfurt 1691) – dzieło poświęcone przepisom związanym z obchodzeniem szabatu. Kilka dalszych prac pozostawił w rękopisach. W dziełach swych wykazał się doskonałą znajomością literatury halach. i kabalistycznej.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand