Becalel

(hebr., [pozostający] pod opieką Boga) – 1. imię pochodzącego z plemienia Judy biblijnego budowniczego pierwszego Przybytku jedynego Boga (Namiot Spotkania), sporządzonego i ozdobionego w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię (Wj 35,30). Wedle opowieści talmudycznych, Przybytek ten miał być podobny do tego, który Mojżesz widział w niebie, po wstąpieniu na górę Synaj, gdy otrzymał Prawo i Tablice Dziesięciorga Przykazań. B. miał rozpocząć budowę od przygotowania Arki Przymierza. 2. imię palestyńskiego amoraity (pojawiające się tylko w midraszach), autora wielu hagadycznych aforyzmów, który żył w IV w. 3. Szkoła Rzemiosł Artystycznych „Becalel” w Jerozolimie – uczelnia, wywodząca swą nazwę od imienia biblijnego Becalela (por. 1.), założona w 1906 przez B. Schatza, który był jej dyrektorem do 1929. Jego dążenie do stworzenia nowego narodowego stylu, polegającego na połączeniu tradycji sztuki żydowskiej ze współczesnymi tendencjami artystycznymi w rękodziele, oraz propagowanie go wśród Żydów, było związane z klimatem odrodzenia narodowego. W szkole istniało ok. 30 warsztatów rzemiosł artystycznych; m.in. tkactwa, meblarstwa, złotnictwa, grafiki użytkowej; uczono także malarstwa, rysunku i j. hebrajskiego. Szkołę wspierało stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Schatz organizował wielkie wystawy „B.”, m.in. w Londynie, Odessie, Nowym Jorku. W 1911-1914 Szkoła stała się centrum artystycznym, skupiającym zarówno plastyków, jak i poetów, muzyków itd. W skład „B.” wchodziło także muzeum ze zbiorami archeologicznymi, sztuki żydowskiej oraz flory i fauny palestyńskiej. Jego wykładowcami było wielu Żydów polskich, m. in.: S. Hirszenberg, L. Gottlieb, A. Neuman, M.E. Lilien i J. Budko. W czasie I wojny światowej Szkoła była nieczynna, a następnie, dzięki pomocy Światowej Organizacji Syjonistycznej, została ponownie otwarta. W 1935, kierujący nią (do 1940) J. Budko poddał ją reorganizacji, i odtąd nosiła nazwę Nowy Becalel. „B.” był placówką, która położyła podwaliny pod żydowskie życie artystyczne w Palestynie, a następnie stała się czołową akademią sztuki w Izraelu.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem