Be-reszit Raba

(hebr., Wielka Księga Rodzaju) – homiletyczny midrasz do Księgi Rodzaju; jeden z najstarszych (obok Leviticus Raba i E(j)cha Raba), zachowanych do dnia dzisiejszego. Napisany został głównie w języku hebrajskim, ale zawiera też partie tekstu w języku aramejskim, pozostającym pod silnymi wpływami języka greckiego i łaciny. Autorstwo Be-r.R. tradycja żydowska przypisuje palestyńskiemu amoraicie, rabiemu Hoszaji Raba (II w.). W rzeczywistości dzieło to jest znacznie późniejsze. Przypuszcza się, że wspólne wątki tego midraszu i TJ opierają się na starszym, antycznym źródle i całość została poddana ostatecznej redakcji w V w. (na terenie Erec Israel), przy czym anonimowy redaktor korzystał z wczesnych przekładów Pięcioksięgu na j. grec. i aramejski.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem