Bawa Kam(m)a

(aram.-hebr., Pierwsze Wrota [Dział], Przednia Brama) – pierwszy traktat czwartego porządku Miszny (Nezikin); liczący 10 rozdziałów; pierwotnie razem z Bawa Batra i Bawa Mecija tworzył całość pod nazwą Bawa (aram., Brama, Wejście). Poświęcony jest różnego rodzaju stratom i szkodom; kradzieżom, rabunkom, porwaniom, obrażeniom ciała, rękoczynom, pożarom, stratowaniu pola przez bydło itp. Zawarte w nim przepisy określają wielkość i jakość odszkodowań, należnych za straty i wyrządzone krzywdy, a także kary dla winowajców. Traktat ten komentowany jest zarówno w TB, TJ, jak i w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand