Bawa Batra

(aram.-hebr., Ostatnie Wrota [Dział], Tylna Brama) – trzeci traktat czwartego porządku Miszny (Nezikin), liczący 10 rozdziałów; pierwotnie razem z Bawa Kam(m)a i Bawa Mecija tworzył całość pod nazwą Bawa (aram., Brama, Wejście). Dotyczy własności prywatnej i publicznej, majątku ruchomego i nieruchomego, sprzedaży i zakupu rozmaitych dóbr, a także obowiązujących w handlu miar i wag oraz dokumentacji, którą należy prowadzić przy dokonywaniu każdej transakcji. Komentarze i uzupełnienia do B.B. znajdują się zarówno w TB, TJ, jak i w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand