Bastomski Aharon

pseud. Abe (1907 [1908] Wilno – 1944 Klooga, Estonia) – pisarz; tworzył w języku jidysz. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Ukończył szkołę Mefice(j) Haskala w Wilnie. Od młodości związany był z Bundem. Działał w organizacji młodzieżowej Cukunft. Zaczynał od redagowania i pisania tekstów dla gazetek ściennych, a następnie – dla prasy w języku jidysz w tym „Farojs” (Naprzód) „Fołks-Cajtung”, „Wilner Tog” (Wileński Dzień; 1932-1939), „Wilner Togbłat” (Dziennik Wileński). Zajmował się także zbieraniem materiałów folklorystycznych dla JIWO, współpracując z J.L. Kahanem na terenie Wileńszczyzny. Był współzałożycielem teatru marionetek Majdim, dla którego przygotował kilka inscenizacji dzieł literackich (m.in. M. Kulbaka i J. Opatoszu). Był również członkiem zarządu Wileńskiego Towarzystwa Teatralnego „Wilbig” oraz należał do zespołu teatralnego „Dawke”. W okresie okupacji sowieckiej współpracował z gazetą „Wilner Emes” (jid., Wileńska Prawda). Po zajęciu Wilna przez Niemców pracował jako stolarz. Potem trafił do podwileńskiego obozu pracy. W 1943 został wywieziony do Estonii, do jednego z tamtejszych obozów pracy, gdzie podczas egzekucji został zamordowany wraz z 1800 wileńskich Żydów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem