Baruch ha-Szem

(hebr., Błogosławione [niech] będzie Imię [Pańskie, Boże]; jid. Borchaszem lub Baruch Haszem) – popularna formuła dziękczynna, wypowiadana zwłaszcza po usłyszeniu dobrych wieści. Jej rozwinięciem jest werset, zaczerpnięty z Księgi Psalmów (68,20): Baruch ha-Szem jom jom = „Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony”. W środowiskach ortodoksyjnych funkcjonowała ona także jako odpowiedź na pozdrowienia (powitania), będąca manifestacją wiary.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand