Baruch ben Jaakow ze Szkłowa

Baruch ze Szkłowa; Baruch Szkłower, zw. SZYK-iem (1752 Szkłów – 1810 Słuck) – uczony talmudysta, lekarz i tłumacz. Kształcił się w Padwie. W 1764 został sędzią sądu żydowskiego w Mińsku, ale po krótkim czasie udał się na studia medyczne do Anglii. Od 1775 przebywał w Berlinie, w środowisku maskili. Osiadłszy na Ukrainie poświęcił się studiom chemicznym. Ostatnie lata życia spędził w Słucku, sprawując urząd sędziego, a zarazem lekarza książąt Radziwiłłów. Był m.in. autorem med. traktatu Derech jeszara (hebr., Uczciwa [prosta] droga, wyd. 1779); komentarza Amude(j) Szam(m)ajim (hebr., Podstawy Niebios) do dzieła Majmonidesa Hilchot kid(d)usz ha-chodesz, poświęconego astronomii. Tłumaczył na język hebrajski dzieła poświęcone geometrii, m.in. euklidesowej.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem