Baruch Jawan

(?-1780) faktor króla Augusta III Sasa, bankier doradcy królewskiego, a potem (od 1746) „premiera-ministra” saskiego, Heinricha von Brühla. Mieszkał w Konstantynowie (podlaskim); posiadał wykształcenie talmudyczne i świeckie. Odgrywał znaczącą rolę w Sejmie Żydów Korony. Zwalczał sabatajczyków, a będąc skoligaconym z J.I. Emdenem – także zwolenników rabina J. ben N.N. Eibe(n)schütza. Wykorzystał swe wpływy do walki z J. Frankiem i szerzonymi przez niego fałszywymi oskarżeniami, skierowanymi przeciwko ortodoksom. W związku z dysputą lwowską interweniował również u władz państwowych i kościelnych w sprawie uzyskania bulli papieskiej. Sparaliżował podjęte przez Franka, podczas jego pobytu w twierdzy częstochowskiej, starania o uwolnienie, dzięki przejściu na prawosławie.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand