Axenfeld Izrael z Niemirowa

zob. Aksenfeld Izrael z Niemirowa (1797-1866)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand