Auxilium Academicum Judaicum

właśc. Stowarzyszenie Pomocy Studentom (Akademikom) Żydom w Polsce „Auxilium Academicum Judaicum” – społeczna organizacja pomocy studentom żydowskim. Trudna sytuacja wielu studentów żydowskich w świeckich uczelniach oraz niechęć do nich sfer ortodoksyjnych spowodowały podjęcie prób niesienia im pomocy, głównie przez kręgi inteligenckie społeczeństwa żydowskiego. A.A.J. powstało w 1921. Jego statut A.A.J. władze adm. zatwierdziły w poł. 1925. W 1927 miało ono już 80 oddziałów na terenie byłego zaboru ros., oraz nowo powstały oddział we Lwowie, obejmujący działalnością Małopolskę Wschodnią. A.A.J. m.in. udzielało subsydiów stowarzyszeniom i kuchniom akademickim, zasiłków studentom w kraju i za granicą; organizowało kolonie letnie dla kilkuset z nich; oraz utrzymywało dom akademicki w Warszawie, powiązany z wieloma instytucjami i działaniami, podejmowanymi na rzecz warsz. środowiska. (Por. „Junger Historiker”)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand