Aszkenazy Hillel ben Naftali Hirc

(1615 [1630] Brześć Litewski – 1690 [1691] Żółkiew) – rabin. Piastował urząd rabina kolejno w kilku gminach litewskich, w tym przez wiele lat w Wilnie, wchodząc też do władz tamtejszego kahału. W tym czasie przyjaźnił się i prowadził dysputy z A.S. Kojdanowerem. W 1671 został rabinem gmin w Altonie i Hamburgu. Po pewnym czasie powrócił do Polski i przyjął stanowisko rabina w Żółkwi, gdzie pozostał do śmierci. Jako delegat, brał udział w zjazdach Sejmu Czterech Ziem[stw]. W tym okresie życia poświęcił się intensywnie pracy pisarskiej. Jej owocem było m.in. dzieło Be(j)t Hil(l)el (hebr., Szkoła [Dom] Hillela, 1691), stanowiące komentarz do dwóch części Szulchan Aruch J. ben E. Karo, tj. do Jore Dea i Ewen (ha-)Ezer. A. zajmował się także kabałą, lecz utrzymany w tym duchu jego komentarz do Pięcioksięgu, także noszący tytuł Bet Hilel, nie został opublikowany.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem