Aszkenazy (Askenazy, Askenazi, Aszkenazi) Cwi Hirsz ben Jaakow ben Beniamin Zeew

zw. Chachamem Cwim z Amsterdamu (1658 lub1660 Morawy – 1718 Lwów) – rabin, talmudysta; protoplasta wielu uczonych żydowskich z Polski. Pochodził z rodziny, która uciekła z Wilna w 1655 podczas najazdu wojsk moskiewskich. Kiedy jego dziadek, Efraim Kohen, został rabinem w Budzie (1666), A. wyjechał z tego miasta na naukę do Salonik, gdzie nawiązał kontakty z uczonymi sefardyjskimi. Po powrocie do Budy założył rodzinę, którą stracił podczas pacyfikacji miasta przez wojska cesarskie (1686). Schronił się wówczas w Sarajewie; tam wybrano go na rabina i zyskał sobie tytuł chachama. W 1689 ożenił się z córką rabina Altony. Zamieszkał tam i objął kierownictwo jesziwy. Po śmierci teścia zajął jego miejsce, zostając rabinem gmin Altona-Hamburg-Wandsbek (1707–1709), a następnie gminy niemieckiej (aszkenazyjskiej) w Amsterdamie. Jego autorytet uznawali zarówno Żydzi aszkenazyjscy, jak i sefardyjscy. Nazywano go nawet “wielkim gaonem”. Po ostrym konflikcie ze zwolennikami sabataizmu, w 1714 złożył swój urząd. Udał się do Londynu, a następnie przez Hanower, Berlin i Wrocław do Polski. Mieszkał w Opatowie, a potem w Rytwianach. W 1717 został rabinem we Lwowie. Prowadził studia talmudyczne, których owocem są liczne, rozproszone po pracach innych autorów komentarze. Swe responsy zebrał w dziele Chacham Cwi (hebr. Mędrzec Cwi) (Amsterdam 1712).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Cwi Hirsz ben Jaakow ben Beniamin Zeew Aszkenazy - Aszkenazy (Askenazy, Askenazi, Aszkenazi) Cwi Hirsz ben Jaakow ben Beniamin Zeew - Polski Słownik Judaistyczny
Cwi Hirsz ben Jaakow ben Beniamin Zeew Aszkenazy (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand