Aszkenazi Berman

Issachar [Berman] ben Naftali ha-Kohen (?-1586 Szczebrzeszyn) – komentator midraszy, kabalista. Według legendy, pod koniec życia udał się do Palestyny i zmarł w Hebronie. Jego główne dzieła to: Mat(t)enot Kehuna (1584), komentarz do Midrasz Raba, w którym wykazał znajomość arytmetyki i medycyny (aczkolwiek przy wyjaśnianiu zwrotów arab. i łac. popełnił wiele błędów); oraz Mare Kohen (1550), będące indeksem do Sefer ha-Zohar.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand