Aszer Anszel ben Icchak z Przemyśla

(XVII w.) – rabin w Zasławiu na Wołyniu (1683) i kaznodzieja w Przemyślu. Jest autorem licznych kazań, wydanych w zbiorze Szemena lachmo (Dessau 1701); część pierwsza tego dzieła zawierała kazania na szabatyświęta; część druga – kazania na sześć różnych, najważniejszych w życiu każdego Żyda, uroczystości religijnych (obrzezanie, wykup pierworodnego, bar micwa, ślub, objęcie urzędu i pogrzeb).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand