Askenazy Salomon ben Natan

zob. Aszkenazi Salomon ben Natan (ok. 1520 – przed 1605)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand