Arystobul I

Juda (Jehuda) Arystobul (grec. Aristobulos = wspaniały doradca) (ok. 140-103 p.n.e.) – król Judei, który panował w 104-103 p.n.e.; najstarszy syn Jana Hyrkana I, po którym odziedziczył urząd arcykapłana. Wbrew woli ojca (władzę świec. miało wspólnie sprawować pięciu synów króla pod zwierzchnictwem matki), przywłaszczył sobie tytuł królewski. Zamordował Antygona II Matatiasza i nakazał uwięzić matkę oraz pozostałych trzech braci. Zaanektował Galileę i Itureę. Po śmierci A., jego żona Aleksandra Salome, uwolniła więzionych braci i jednego z nich – Aleksandra Janneusza – poślubiła.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand