Armilus

przeciwnik Mesjasza, legendarna postać z apokaliptycznych midraszy. A. jest wspomniany także przez Saadję Gaona w jego dziele Sefer (ha-)emunot we-(ha-)deot (hebr., Księga wierzeń i poglądów). Legenda o A. powstała prawdopodobnie w okresie gaonackim (gaon). Jej źródłem była talmudyczna opowieść o Mesjaszu, synu Józefa, który miał zginąć w wojnie narodów przed nadejściem Mesjasza, syna Dawida. Imię A. przypuszczalnie jest przetworzoną nazwą imienia założyciela Rzymu – Romulusa, który – w pojęciu Żydów – był uosobieniem wszelkiego zła.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem