Arbaa Turim

(hebr., Cztery Szeregi [Rzędy, Kolumny]), zw. w skrócie Tur (hebr., Szereg, Rząd, Kolumna); Turim (hebr., Szeregi, Rzędy, Kolumny) – tytuł kodeksu religijnego, stanowiącego kodyfikację obszernego materiału halachicznego, zawartego zarówno w obu Talmudach (Talmud Jerozolimski; Talmud Babiloński), jak i w późniejszych dziełach (responsy gaonów, komentarze talmud. i kodeksy); jego autorem jest rabi Jaakow ben Aszer. Dzieło stanowi pomost między szkołami rabinicznymi żydowskiego prawa religijnego – franko-germańską i hiszpańską. Autor w swym dziele oparł się m.in. także na komentarzach swego ojca, Aszera ben Jechiela, na Miszne Tora Majmonidesa, pominął jednak wszystkie prawa, które nie miały zastosowania w czasach, gdy nie istniała już Świątynia Jerozolimska. W przeciwieństwie do Majmonidesa, w A.T. cytował źródła i opinie, na których opierał się w swych decyzjach. Dzieło to, napisane prostym i jasnym stylem, wywarło wielki wpływ na późniejszą literaturę rabiniczną, a zwłaszcza na kształt i układ pism J. ben E. Karo (Be(j)t Josef) i przede wszystkim na jego Szulchan Aruch. A.T., podobnie jak późniejszy Szulchan Aruch, składało się z czterech części: 1. Orach Chajim (hebr., Droga życia); 2. Jore Dea (hebr., Nauczyciel Mądrości); 3. Ewen (ha-)Ezer (hebr., Kamień pomocny); 4. Choszen (ha-)Miszpat (hebr., dosł.: Napierśnik [Tarcza] Sądu). (Zob. też Serkes Joel ben Samuel)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem