Amram

(hebr., lud jest dostojny) – według tradycji biblijnej (Wj 6,18), syn Kehata; wnuk Lewiego; ojciec Aarona, Mojżesza i Miriam; mąż Jochewed. Jego imię często występuje w biblijnych spisach genealogicznych pokolenia Lewiego (por. Dwanaście Plemion Izraelskich).

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand