American Council for Warsaw Jews

(ang., Amerykańska Rada dla Żydów Warszawskich) – organizacja działająca w Stanach Zjednoczonych, założona w 1942. Przede wszystkim miała nieść pomoc Żydom warszawskim znajdującym się w rodzinnym mieście i poza nim. Po wojnie nastawiona była na wspomaganie odbudowy gminy żydowskiej w Warszawie. Wysyłała swych przedstawicieli do stolicy Polski. Dążyła także do scentralizowania i zaktywizowania działań warsz. ziomkostw w Stanach Zjednoczonych. Po przecięciu przez władze stalinowskie w 1950 kontaktów organizacji żydowskich w Polsce z Zachodem, jej działalność zaczęła zamierać.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand