„Albatros”

almanach artystyczno-literacki, wydawany w języku jidysz, związany z ugrupowaniem artystyczno-literackim, „Hałastra”. Był on redagowany przez U.C. Grinberga, w oprawie plastycznej W. Weintrauba, który był również autorem okładki. Według pierwotnych planów, „A.” miał być miesięcznikiem, jednak jego inicjatorom udało się wydać jedynie dwa numery (Warszawa 1922 i Berlin 1923). Formuła pisma była zbliżona do „Jung Idysz”. Zamieszczali w nim teksty m.in.: H. Berlewi, Grinberg, P. Markisz, M. Rawicz i Weintraub. Proklamowano je jako organ „ekstremalnego indywidualizmu poetyckiego” oraz postulowano w nim odejście od języka jidysz klasyków na rzecz jego odnowy.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand