Akademia (Jesziwa) na Wysokościach

(hebr. Jesziwa szel-Maala) – obraz wiecznej szczęśliwości lub bytowania w raju wynikający z rabinicznej koncepcji świata i hierarchii wartości, pojawiający się wielokrotnie w TJ, TB oraz midraszach. Składa się nań wyobrażenie zasiadającej w niebiosach zbiorowości wszystkich dusz ludzi, którzy studiowali bądź wykładali Torę na ziemi (por. Tory studiowanie), oraz uczonych i sprawiedliwych. Między owymi mędrcami zachowany jest porządek hierarchiczny. Studiują oni Prawo w towarzystwie aniołów, pod przewodnictwem Najwyższego. Źródłem materialnych odniesień dla wyobrażenia A. na W. były trybunały, a zwłaszcza sanhedryn (stąd najczęściej wyobrażano sobie to zgromadzenie jako zasiadające półkolem). Wyrażenie „został powołany do Akademii na Wysokościach”, po raz pierwszy użyte w stosunku do Raby bar Nachmani, z czasem stało się eufemizmem, pozwalającym ominąć wypowiedzenie wprost informacji o zgonie człowieka religijnego. Z koncepcją A. na W. związana jest także modlitwa recytowana przed Kol nidre(j) w wigilię święta Jom Kipur. (Zob. też: Przełożeni niebiescy; Sefer ha-Zohar)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem