Ajzyk z Kalewa

zob. Taub Icchak Ajzyk z Kalewa (1751-1821)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand